Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Voorwoord

Een omvangrijke spoorvernieuwing doorvoeren en het tegelijk mogelijk maken dat mensen elke dag meer dan een miljoen keer gebruik kunnen maken van de trein; het was een van de grootste uitdagingen waar onze mensen in 2013 voor stonden.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Veiligheid

In januari 2014 is ProRail na een onafhankelijke audit gecertificeerd voor trede 3 (van 5) van de Veiligheidsladder, een instrument waarmee we onszelf en onze spoorpartners stimuleren om bewust veilig te werken. ProRail een duidelijk stijgende lijn zien in bewustwording, houding en gedrag op het gebied van veiligheid en staat veiligheid bij ProRail duidelijk op nummer 1. Een mooi resultaat, maar het kan altijd beter. Doordat we structureel en continu aandacht besteden aan veiligheid, zien we dat onze focus naar voren gaat verschuiven, van ‘wat kunnen we doen om de veiligheid te vergroten’ naar ‘hoe kunnen we onveiligheid voorkomen’.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Veilig reizen

ProRail en de vervoerders werken samen aan het terugdringen van zogenaamde roodseinpassages, om zo het risico op treinbotsingen te verkleinen.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Veilig leven

Onveilig gedrag rond het spoor, bewust of onbewust, is levensgevaarlijk voor de personen in kwestie en veroorzaakt kostbare verstoringen van het treinverkeer. Dat is een boodschap die ProRail regelmatig verspreidt in mediacampagnes en op scholen.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Veilig werken

De aandacht voor de arbeidsveiligheid blijft bij ProRail onverminderd groot. Wij verwachten dat daardoor het aantal veiligheidsincidenten onder medewerkers van ProRail en onze spoorpartners de komende jaren geleidelijk verder zal afnemen.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Punctueel spoor

In 2013 heeft ProRail 3,3 miljoen treinritten verzorgd. Onze met het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesproken doelstelling voor punctualiteit voor het Hoofdrailnet hebben we gehaald (doel: 87,0% en realisatie 87,4%).

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Betrouwbaar spoor

Om één van onze hoofddoelstellingen – nul vermijdbare verstoringen – te bereiken hebben we in 2013 een intensief programma gelanceerd om het aantal verstoringen van de treindienst verder in te perken.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

De toekomst van het spoor

Om het treinverkeer nu en in de toekomst de ruimte te kunnen geven, moet de capaciteit van het spoor omhoog.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Stationsvernieuwing

ProRail is bezig met de grootste stations- en spoorvernieuwing sinds het bestaan van de spoorwegen. In 2014, het jaar waarin het Nederlandse spoor 175 jaar bestaat, worden de compleet vernieuwde stations Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal in gebruik genomen. De bouw van nieuwe stations in onder meer Arnhem, Breda, Amsterdam, Utrecht, Delft, Zwolle, Eindhoven en Tilburg is volop in uitvoering. In 2013 was ProRail bij circa 1.300 verbouwingsprojecten betrokken. De totale investeringen in spoor en stations bedroegen EUR 1,2 miljard.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Actuele spoorinformatie

Reizigers moeten niet pas op het station merken dat hun treinreis verandert omdat wij bezig zijn met spoorvernieuwingswerkzaamheden. Wij informeren ze daarom vooraf, onder meer met de mediacampagne ‘Werk aan het Spoor’.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag