Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Veilig reizen

Terugdringen roodseinpassages

ProRail en de vervoerders werken samen aan het terugdringen van zogenaamde roodseinpassages, om zo het risico op treinbotsingen te verkleinen.

De gezamenlijke acties richten zich onder meer op:

  • De opzet van een dienstregeling met voldoende buffers (strict hanteren normen voor de planning van de treindienst) en het verbeteren van de punctualiteit.
  • Betere zichtbaarheid van seinen en invoering van nieuwe waarschuwings- en informatiesystemen voor machinisten.
  • Het uitbreiden van het aantal seinen met een verbeterde versie van de automatische treinbeveiliging (ATB Vv) alsmede de ingebruikname van een nieuw monitoringsysteem daarvoor.
  • Een nieuw systeem dat treindienstleiders waarschuwt bij roodseinpassages en dreigend botsgevaar.

De maatregelen uit bovenstaand STS-Verbeterplan beginnen hun vruchten af te werpen. Het aantal roodseinpassages is in 2013 gedaald van 155 naar 152. De ontwikkeling van het aantal malen dat het gevaarpunt is bereikt laat een krachtiger beeld zien: van 60 in 2012 naar 39 in 2013.

 

Roodsein en gevaarpunt passagesBotsingen


Ontsporingen

Analyse treinbeveiligingsketen

Het ontwerpen van treinbeveiliging gebeurt in een keten waarbij ProRail nauw samenwerkt met gespecialiseerde ingenieursbureaus. Om de veiligheid voor reizigers verder te verbeteren is het nodig de kwaliteit van deze keten op een hoger niveau te brengen. Hiertoe hebben alle betrokken partijen afgesproken tot een open en transparant gezamenlijk traject: Treinbeveiliging op Peil met Procesveiligheid (ToPP). Hierin worden op een open manier ervaringen gedeeld tussen de marktpartijen onderling en met ProRail. Ook concrete problemen in lopende projecten of aanbestedingen worden op een veilige manier met elkaar gedeeld en besproken. Door het verhogen van vertrouwen en het wegnemen van belemmerende patronen wordt het persoonlijke vakmanschap van medewerkers leidend in dit voor de spoorbranche belangrijke ketenproces.

Troonswisseling

Door de troonswisseling op Koninginnedag werden extra veel bezoekers verwacht in Amsterdam. Vanaf februari hebben ProRail en NS daarom geparticipeerd in een projectgroep Mobiliteit en Crowdmanagement van gemeente Amsterdam en Veiligheidsregio.
Op de dag zelf is hard gewerkt aan een veilig en bereikbaar Amsterdam, met een belangrijke rol voor de stations Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid. Op Amsterdam Centraal werden maatregelen getroffen om reizigersstromen te scheiden en de veiligheid zo veel mogelijk te waarborgen. ProRail en NS hebben aangestuurd op maximale spreiding in tijd en locatie om te grote druktes te voorkomen. Nieuw was de inzet van het Actiecentrum Mobiliteit. Daarin is zeer nauw samengewerkt tussen alle vormen van mobiliteit, via weg, water en spoor.
Feestvierders, Oranjefans en andere bezoekers konden door onze gezamenlijke inzet genieten van een veilige Koninginnedag en troonswisseling met een goed bereikbaar Amsterdam. ProRail en NS brachten 240.000 bezoekers uit en thuis met een ongestoorde treinenloop zonder openbare ordeproblemen of veiligheidsincidenten. 
De gemeente Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Koninklijk Huis waren positief over de samenwerking. De ervaringen die we opdeden, hebben we toegepast bij andere grote evenementen zoals de Nucleair Security Summit in maart 2014.


Vorig artikelVeiligheid Volgend artikelVeilig leven