Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Veilig werken

De aandacht voor de arbeidsveiligheid blijft bij ProRail onverminderd groot. Wij verwachten dat daardoor het aantal veiligheidsincidenten onder medewerkers van ProRail en onze spoorpartners de komende jaren geleidelijk verder zal afnemen.

Veiligheidscommunicatie

Per 1 januari 2013 is Europese regelgeving van kracht geworden om de kans op fouten en misverstanden in de veiligheidscommunicatie verder terug te dringen. De nieuwe regels zijn bedoeld om de kans te verkleinen dat bijvoorbeeld een machinist en een treindienstleider elkaar verkeerd verstaan of begrijpen. Zo is de identificatieplicht aangescherpt en is het gebruik van ‘over en sluiten’ ingevoerd. Ook is de spelling uit het NAVO-alfabet ingevoerd en het gebruik om trein-, sein- en wisselnummers te ‘spellen’: 18 is nu één-acht.

In 2013 zijn alle treindienstleiders en machinisten getraind in de nieuwe manier van communiceren. De nieuwe regels worden toegepast. In 2014 gaan treindienstleiders en machinisten samen de training veiligheidscommunicatie doorlopen.

Veiligheidsprestatieladder

In 2011 introduceerde ProRail de Veiligheidsprestatieladder om samen met onze spoorpartners het werk voor en op het spoor veiliger te maken. De Veiligheidsladder is in 2013 ingevoerd bij spoor- en onderhoudsaannemers, ingenieursbureaus, kabel- en boorbedrijven en werkplekbeveiligingsbedrijven.

Met de Veiligheidsladder stimuleren we onszelf en onze spoorpartners om bewust veilig te werken. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid vanzelfsprekend onderdeel zijn van de organisatie, des te hoger de score. Naarmate een bedrijf hoger op de veiligheidsladder komt, krijgt het een gunningsvoordeel bij onze aanbestedingen. Dit voordeel kan oplopen tot 10 procent. De tredes van de veiligheidsladder lopen van 1 tot 5.

Eind mei 2013 zijn de eerste certificaten voor de Veiligheidsladder uitgereikt. VolkerRail is als een van de eerste aannemers gecertificeerd voor trede 3. ProRail heeft in 2013 een audit naar haar veiligheidsprestaties laten uitvoeren en is eveneens gecertificeerd op trede 3.

Introductie digitaal veiligheidspaspoort (DVP)

In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor invoering van het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) en is het DVP-systeem ingevoerd. Iedereen die in opdracht van ProRail op of dichtbij het spoor of op een bouwplaats werkt, moet vanaf mei 2014 in het bezit zijn van een Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP). Spoorpartners die al een DVP bezitten, werken vanaf 1 januari 2014 met deze pas.

Om een DVP te krijgen, volgen kandidaten een interactieve veiligheidstraining die wordt afgesloten met een toets. Met het DVP-systeem, waarbinnen ook veiligheidscoaches functioneren, is eenvoudig te controleren of mensen bevoegd zijn om zich op spoorterrein te bevinden en of zij de juiste certificaten hebben voor hun werkzaamheden.

Eind 2013 hadden bijna 23.000 mensen de veiligheidstrainingen gevolgd. De vraag bij de bijna 900 bedrijven die voor ProRail werken, bleek groter dan het trainingsaanbod. Die piek in de vraag hebben we aangepakt door tientallen trainers op meerdere momenten en locaties in het land in te zetten.

Veiligheid tijdens werkzaamheden

Naar aanleiding van het treinongeval bij de Singelgracht in Amsterdam in april 2012 is in 2013 een nieuw onderhoudsrooster ontworpen. In dit rooster wordt bij werkzaamheden het spoor in beide richtingen buiten dienst genomen omdat rijden in twee richtingen over een enkel spoor bij werkzaamheden te grote risico’s met zich meebrengt. De aanpassing vergroot de veiligheid van baanwerkers en reizigers. Het nieuwe rooster is van kracht sinds december 2013. Tevens zijn de regels voor het werken aan het spoor in de dienstregeling 2014 aangescherpt.

Veiligheidsincidenten

In 2013 waren er geen aanrijdingen met personeel en geen elektrocuties[1]. In 2012 vond er 1 incident plaats (aanrijding).

 • Aanrijding personeel, elektrocutie
  2013

   10%

  0
  2012

   50%

  1
  2011

   100%

  2
  2010

   10%

  0
[1] ongevallen conform de europese definitie: minimaal een dodelijk of zwaargewond slachtoffer of meer dan € 150.000 schade of een stremming van een baanvak van meer dan 6 uur

Vorig artikelVeilig leven Volgend artikelPunctueel spoor