Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Duurzaam spoor

Milieubewustzijn en duurzaamheid zijn belangrijk voor ProRail. We werken aan een zo groen mogelijk spoor en gaan daarom zuinig om met energie. We hebben ook een milieubeleid ontwikkeld om de natuur en het landschap te versterken en het spoor duurzaam in de omgeving in te passen.

Onze doelstellingen voor 2020 zijn:

  • 30% minder energieverbruik ten opzichte van 2005
  • 100% duurzame energie gebruiken
  • verlaging van de CO2-uitstoot in de spoorketen met 65 kiloton.

In 2015 willen we niveau 5 van de CO2-prestatieladder en een door de accountant getoetst niveau van transparante verslaglegging volgens de GRI behalen.


Vorig artikelProfessionele ontwikkeling Volgend artikelDuurzaam reizen