Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Duurzaam leven

ProRail beheert circa 3.600 ha spoorberm. De bermen hebben een technische functie maar functioneren ook als leefgebied voor verschillende kwetsbare en beschermde planten- en diersoorten. Maar spoorwegen zorgen ook voor een versnippering van leefgebieden, zeker als er sprake is van spooruitbreiding of het plaatsen van hekken of geluidschermen.

Verbinding leefgebieden

In ons natuur- en landschapsbeleid besteden we daarom aandacht aan bescherming en versterking van natuur en landschap. Met zorgvuldig ecologisch bermbeheer leveren we een bijdrage aan het behoud van de Natura2000-gebieden. Tevens plaatsen we hekwerken en rasters om aanrijdingen met dieren te voorkomen. Ook verbinden we versnipperde natuurgebieden met voorzieningen als faunaduikers en ecoducten. Hiermee dragen we bij aan het herstel van de Ecologische hoofdstructuur.

Ecoducten

In 2004 gaven de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gezamenlijk opdracht tot het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). De vastgestelde knelpunten moeten in 2018 zijn opgelost
In 2013 zijn de laatste ecoducten opgeleverd die in het eerste cluster van het MJPO-programma waren opgenomen. Het betreft ecoduct Twilhaar in Nijverdal, ecoduct Hulshorst in Nunspeet en natuurbrug Zwaluwenberg in Hilversum. Ook natuurbrug Weerterbergen in Weert is in 2013 opgeleverd. Daarnaast zijn we in het zuiden van het land begonnen met de aanleg van de kleine faunavoorzieningen.

‘Recroduct’ Op Hees

In 2013 is het bijzondere ecoduct Op Hees over het spoor richting Amersfoort opgeleverd. Deze natuurlijke brug is onderdeel van de realisatie van twee ecologische gebieden tussen de Utrechtse Heuvelrug en de bossen rond de Lage Vuursche waaronder ook het terrein van de voormalige vliegbasis Soesterberg valt. Het is een van de vijf ecoducten in het gebied binnen het programma Hart van de Heuvelrug, waarmee de barrière van het spoor wordt opgeheven en het leefgebied van dieren en planten wordt vergroot.
Bijzonder aan het ecoduct Op Hees is dat er ook een 10 meter breed wandel- en fietspad voor recreanten is aangelegd. Deze combinatie wordt ook wel recroduct genoemd. Verder is in dit waterarme gebied naast het ecoduct een drinkpoel aangelegd voor de opvang van regenwater.
Een andere bijzonderheid is het Zootel, een oud wachtershuisje van de voormalige vliegbasis Soesterberg. Om dit huisje naast het ecoduct niet ongebruikt te laten en tegelijk iets voor de natuur te doen, is het militair-historische karakter van het wachthuisje door een kunstenaar gecombineerd met de huidige vreedzame functie van het terrein en de natuur. In het Zootel kunnen onder meer bijen, wespen, hommels, slangen en vleermuizen nestelen.

De winst van hergebruik

Afvalvermindering en hergebruik van grondstoffen en materialen levert een belangrijke bijdrage aan een duurzamer spoor. Tijdens de werkzaamheden in 2013 in ‘s-Hertogenbosch werden 5,5 km spoorstaaf, 6.000 betonnen dwarsliggers en acht wissels hergebruikt, maar ook een lift en een perronkap. Dat resulteerde in een CO2-besparing van 1.000 ton en een kostenbesparing van ruim EUR 2 miljoen.
Bij werkzaamheden aan het viaduct bij knooppunt Amstel werd het gehele framewerk hergebruikt. Met water onder hoge druk werden zowel de grove betondelen als het fijne grind en stof van het viaduct weggespoeld. In een speciale watergoot is het water opgevangen en afgevoerd naar een container. Door het beton op deze manier weg te spuiten, bleef het framewerk overeind en kan het een nieuwe, zwaardere vorm krijgen waardoor er meer treinen gebruik van kunnen maken.

Unieke brug over de A27

Begin 2013 is ’s werelds grootste lichtgewicht brug geplaatst. De brug over de A27 is uniek: een rijdek van composiet over een lengte van 140 meter, drie keer lichter dan staal en geschikt voor de zwaarste verkeersklasse. De nieuwe brug was nodig vanwege de spoorverdubbeling tussen Utrecht en Houten, onderdeel van het project Randstadspoor.
De installatie- en onderhoudskosten van de brug, die werd gebouwd in opdracht van ProRail, zijn aanzienlijk lager dan die van een stalen brug. In één enkele stap kunnen complexe onderdelen worden gemaakt, die in staal uit meerdere te monteren delen zouden bestaan. Het onderhoud is beperkt tot incidentele reiniging en eventueel het vervangen of repareren van een slijtlaag.
Heijmans won tijdens de beurs InfraTech in Ahoy in Rotterdam met deze composietbrug de Halftime Award. Deze prijs wordt toegekend aan praktijkinnovaties die aantoonbaar snellere realisatie bereiken met minder hinder. De afgemonteerde constructie werd binnen slechts één weekeinde over de A27 geplaatst. De hinder voor het verkeer bleef daardoor beperkt.


Vorig artikelDuurzaam reizen Volgend artikelDuurzaam werken