Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Ons profiel

ProRail zet zich dagelijks in voor een veiliger, betrouwbaarder, punctueler en duurzamer spoornetwerk. Dat doen we met aandacht voor de invloed op mens, milieu en samenleving.

Missie en toegevoegde waarde voor de samenleving

Onze missie geeft uitdrukking aan onze strategie en aan de betekenis ervan voor onze medewerkers en onze stakeholders.

ProRail verbindt mensen, steden en bedrijven door een fijnmazig, intensief gebruikt spoornetwerk. ProRail zorgt voor een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoornetwerk en comfortabele stations, in samenspel met vervoerders en partners. Onze vakmensen werken efficiënt en kostenbewust aan een spoornet gericht op aangenaam reizen en onbelemmerd goederenvervoer. ProRail. Zeker op het spoor.


Het belang van het spoor voor Nederland

Het spoor is essentieel voor de bereikbaarheid van Nederland. De trein kan met weinig ruimtebeslag grote vervoerstromen aan, en dat is van groot belang in ons drukbevolkte land. Het netwerk van stations dringt door tot in de kern van steden en verbindt ze met hun agglomeraties.

De trein is cruciaal voor iedereen die geen auto tot zijn beschikking heeft en concurreert met de auto in kwaliteit van reistijd en in duurzaamheid.  Met de Thalys-treinen naar Parijs en verbindingen met Brussel, Keulen en Frankfurt biedt het spoor ten slotte een comfortabele, snelle reismogelijkheid naar de zaken- en touristencentra in onze buurlanden, die in de toekomst aan belang zal winnen.

Activiteiten

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. We verdelen de ruimte op het spoor, regelen alle treinverkeer, bouwen en beheren stations en leggen nieuwe sporen aan. We onderhouden en beheren de bestaande railinfrastructuur en zijn verantwoordelijk voor de veiligheid.

Beheerconcessie

ProRail heeft een concessie, een vergunning van de rijksoverheid tot 2015 voor het beheer van het spoor. Wij zijn verantwoordelijk voor:

  • de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de hoofdspoorweginfrastructuur;
  • de kwaliteit van de capaciteitsverdeling;
  • de bijsturing van het treinverkeer;
  • de reinheid, toegankelijkheid en sociale veiligheid van de transfervoorzieningen.

Beheerplan

Elk jaar stellen we voor ministerie van Infrastructuur en Milieu een Beheerplan op waarin de concrete doelstellingen van ProRail voor het desbetreffende jaar zijn verwoord. We meten onze prestaties aan de hand van kernprestatie-indicatoren en rapporteren elk kwartaal aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Werkgebied

Ons werkgebied is het spoor in Nederland en de aansluitingen op het spoor in het buitenland. We werken vanuit vier regio’s: Randstad Noord, Randstad Zuid, Noord-Oost en Zuid. Ons hoofdkantoor staat in Utrecht. Daarnaast zijn er vier regiokantoren: Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. Verspreid over het land hebben we 13 verkeersleidingsposten van waaruit het treinverkeer wordt bestuurd

Operationele structuur

ProRail heeft twee kerntaken: capaciteit beschikbaar stellen voor vervoerders en de infrastructuur beheren en onderhouden (Operatie) en vernieuwen (Projecten). Het onderhoud en vernieuwen van het spoorsysteem besteden we uit.

Operatie

De standaardoperatie is verdeeld over twee bedrijfseenheden: Vervoer & Dienstregeling en Operatie. Onze bedrijfseenheid Operatie bestaat uit de onderdelen Verkeersleiding, Assetmanagement en ICT-Services. De medewerkers van deze onderdelen zorgen ervoor dat onze middelen optimaal worden ingezet. De medewerkers van Vervoer & Dienstregeling maken de planning voor de 39 vervoerders op het spoornetwerk. De optimale benutting van het spoor is daarbij het uitgangspunt.

Projecten

De bedrijfseenheid Projecten zorgt voor het werk aan het spoor en aan stations dat nodig is om onze dienstverlening – in de breedste zin van het woord – te realiseren en zo nodig te verbeteren. Binnen de bedrijfseenheid Projecten zorgt de afdeling Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en Inkoop (AKI) voor de aanbestedingen van de opdrachten die uit deze projecten voortvloeien, voornamelijk voor bouwondernemingen en ingenieursbureaus.

Juridische structuur

ProRail is een besloten vennootschap: ProRail B.V. Via Railinfratrust B.V is de Nederlandse Staat 100% aandeelhouder van ProRail. Het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ProRail heeft een belang van 50% in Keyrail B.V., de exploitant van de Betuweroute, en een belang van 50% in dark fiber-verhuurder Relined B.V.


Vorig artikelNevenfuncties leden statutair bestuur Volgend artikelOnze waardeketen