Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Maatschappelijk verslaggevingsbeleid

Reikwijdte

Onze verslaglegging Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betreft zowel ProRail als de keten waarin wij actief zijn. Daarbij concentreren wij ons op de kernprestatie-indicatoren (KPI’s) van ProRail zelf en de mate waarin onze prestaties van invloed zijn op de keten. Deelnemingen blijven buiten beschouwing.

Keuze van onderwerpen

In plaats van een uitputtende weergave van al onze activiteiten kiezen we voor thema’s en onderwerpen met veel relevantie en impact. Het resultaat geeft een goed beeld van onze strategie en van de activiteiten in 2013.

Keuze prestatie-indicatoren

We maken onze prestaties inzichtelijk en meetbaar met prestatie-indicatoren. Dat zijn in de eerste plaats de prestatie-indicatoren die we hebben afgesproken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast meten we prestaties die we met andere stakeholders zijn overeengekomen. Alle indicatoren worden in dit jaarverslag besproken: ze geven een goed beeld van onze maatschappelijke doelen en prestaties en spelen een belangrijke rol bij de sturing van de organisatie.

Consistentie

We streven naar consistentie van dit verslag met voorgaande jaarverslagen. Van afwijkingen, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe inzichten of ontwikkelingen, maken we melding.

GRI

Dit jaarverslag is opgesteld overeenkomstig de internationale standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) voor verslaglegging over duurzaamheid en MVO. Er is een tabel opgenomen met de standaarden, voorzien van een toelichting en een verwijzing naar de relevante onderwerpen in het jaarverslag. ProRail rapporteert over 2013 op basis van GRI-G4 op het comprehensive-niveau. Tegen de achtergrond van ons streven om de MVO-verslaggeving naar een hoger niveau te brengen, zullen wij onze maatschappelijke verslaglegging vanaf 2014 laten verifiëren door een accountant.


Vorig artikelInternationaal vergelijken Volgend artikelDirectie