Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

2 Financiële vaste activa

 Deelnemingen
  
Stand per 31 december 2012 1
  
Toevoegingen -
Onttrekkingen -
Stand per 31 december 2013 1

Deelnemingen

Onder Deelnemingen zijn opgenomen het belang in Relined B.V. en het belang in Keyrail B.V.

Relined B.V.

Relined B.V. heeft ten doel het optimaal uitnutten van capaciteit van glasvezelnetten en kabels ten behoeve van data- en telecomactiviteiten. De vennootschap is statutair gevestigd te Utrecht en heeft een geplaatst aandelenkapitaal van EUR 18.000. ProRail B.V. neemt voor 50% deel in het eigen vermogen. De zichtbare eigen vermogenswaarde van Relined B.V. per 31 december 2013 bedraagt EUR 2 miljoen (2012: EUR 2 miljoen).

Keyrail B.V.

Keyrail B.V. beheert en exploiteert de goederenspoorlijn tussen de Rotterdamse haven en de grens van Nederland met Duitsland (de havenspoorlijn en de Betuweroute). De vennootschap is statutair gevestigd te Rotterdam en heeft een geplaatst aandelenkapitaal van EUR 18.000. ProRail B.V. neemt voor 50% deel in het eigen vermogen. In 2006 heeft ProRail B.V. een eerste storting in het aandelenkapitaal van Keyrail B.V. gedaan ter grootte van EUR 500.000. ProRail B.V. zal maximaal een kapitaal van EUR 13 miljoen beschikbaar stellen. De zichtbare eigen vermogenswaarde van Keyrail B.V. per 31 december 2013 bedraagt EUR 1 miljoen (2012: EUR 1 miljoen).


Vorig artikel1 Materiële vaste activa Volgend artikel3 Vorderingen