Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

12 Financiële baten en lasten

 20132012
   
Rentelasten -16 -17
Rentebaten 1 6
Totaal -15 -11

Rentelasten

De rentelasten zijn in 2013 licht gedaald ten opzichte van 2012 als gevolg van de gedeeltelijke aflossing van de onderhandse lening in 2012.

Rentebaten

De daling van de rentebaten is grotendeels toe te rekenen aan een lagere gemiddelde rentevergoeding op deposito's (0,21% in 2013 ten opzichte van 0,75% in 2012). De gemiddelde termijn waarop deposito's zijn uitgezet, daalde van 88 dagen in 2012 naar 73 dagen in 2013. Aan derden doorberekende rente in verband met voorfinancieringen bedroeg nihil (2012: EUR 1 miljoen).


Vorig artikel11 Vrijval herwaarderingsreserve Volgend artikel13 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening