Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Uw resultaten na verfijning

Er zijn 6 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Bericht van de raad van commissarissen

In 2013 heeft ProRail in samenspel met de spoorsector verder invulling gegeven aan veiligheid, betrouwbaarheid, punctualiteit en duurzaamheid.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Over de raad van commissarissen

De Raad houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij ProRail. De Raad staat het bestuur met advies terzijde. De Raad heeft drie commissies die de besluitvorming voorbereiden.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Activiteiten in 2013

In 2013 kwam de Raad bijeen in zeven reguliere vergaderingen en vonden drie extra vergaderingen plaats. Daarnaast vergaderde de Raad zes keer zonder de directie, waarvan twee vergaderingen in aanwezigheid van de aandeelhouder.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Samenstelling van de raad

De raad van commissarissen kent drie commissies die de besluitvorming van de Raad voorbereiden:

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Raad en belangenverstrengeling

De Raad hecht aan een goede taakinvulling als commissaris. Daarbij moet zelfs de schijn van belangenverstrengeling worden vermeden.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

De aandeelhouder

De aandelen van ProRail zijn in handen van de Nederlandse Staat, via de aparte rechtspersoon Railinfratrust BV. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu vertegenwoordigt de Staat.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag