Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Beoordelingscyclus bestuur

Na overleg met het bestuur stelt de Raad jaarlijks een aantal doelstellingen vast:

  • Collectieve doelstellingen, die gelden voor het bestuur als geheel;
  • Individuele doelstellingen, die gelden per bestuurslid en bedrijfseenheid;
  • Persoonlijke ontwikkeldoelen voor ieder bestuurslid.

De doelstellingen worden vastgelegd in management contracten. De leden van het bestuur zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van de doelstellingen in de management contracten van het management aan wie zij leidinggeven. Tweemaal per jaar bespreekt de Raad de prestaties en de voortgang. In een individueel gesprek na ongeveer een halfjaar, en in een collectief en individueel gesprek na afloop van dat jaar.

Functiezwaarte

De zwaarte van de bestuursfuncties is gewogen op basis van de Hay-systematiek. De bestuursfuncties kennen schalen met een minimum en een maximum.

Beoordeling in 2013 over 2012

Begin 2013 besprak de Raad het functioneren van de individuele leden van het bestuur en van het bestuur als geheel. De definitieve afronding van de beoordeling over 2012 en de besluitvorming over toekenning van een eventuele variabele beloning over 2012 vond in het eerste kwartaal van 2013 plaats. De variabele beloning was in 2012 voor het laatst van toepassing en bedroeg maximaal 6% van het vaste salaris. De helft hiervan (3%) is in 2013 vanaf dat moment als vaste component in het salaris opgenomen.


Vorig artikelDe raad als werkgever Volgend artikelNevenfuncties leden statutair bestuur