Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

De raad als werkgever

De Raad vervult binnen ProRail de rol van werkgever: ze draagt te benoemen leden van het statutair bestuur voor aan de aandeelhouder, benoemt de overige leden van het bestuur, beoordeelt hun prestaties en besluit over de beloning van de leden van het bestuur.

Samenstelling statutair bestuur ProRail

 Geboorte-jaarFunctiePortefeuilleDatum in dienstDatum eerste benoeming als bestuurderBenoemd tot
Mevrouw M.W. Gout-van Sinderen1954president-directeurStrategie, communicatie, human resources, juridische zaken, innovatie en strategische en bestuurlijke relaties11.04.1111.04.1111.04.15
De heer P.M.E. Dirix 1969directeur OperatieBeschikbaar, betrouwbaar en veilig spoor01.01.1101.01.11Heeft proRail per 1 april 2014 verlaten
De heer H.P.M.G. Steeghs 1957directeur FinanciënFinanciën, planning & control en facilitaire zaken06.09.0906.09.0906.09.13
 
1

De heer Dirix heeft per 1 april aanstaande de functie aanvaard als projectdirecteur “Beter en Meer” en treedt daarom terug als directeur Operatie.

Statutair bestuur

De leden van het statutair bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit gebeurt op basis van een bindende voordracht van de raad van commissarissen (ten minste twee personen). De algemene vergadering bepaalt ook het aantal leden van het statutair bestuur, het bezoldigingsbeleid en ze wijst de voorzitter van het statutair bestuur aan.

De Raad heeft met de heer Steeghs in goed overleg afgesproken dat hij het statutair bestuur per 06.09.13 verlaat. De Raad heeft daarop in overleg met de aandeelhouder, de heer Van der Steeg als interim directeur Financiën benoemd. Het is de verwachting dat in 2014 een opvolger wordt benoemd. De Raad dankt de heer Steeghs voor zijn gewaardeerde betrokkenheid en inzet als CFO bij ProRail en Railinfratrust en de Raad wenst hem veel succes toe in zijn verdere loopbaan.

Per 1 april is ook afscheid genomen van de heer Dirix. Hij is per die datum gestart als directeur Beter en Meer en zal de komende jaren invulling gaan geven aan de gezamenlijke uitwerking van het operationele spoorconcept van ProRail en de Nederlandse Spoorwegen. De Raad wenst hem daarbij veel succes.

Met ingang van 1 juli 2014 zal mevrouw Gout-van Sinderen terugtreden als president-directeur van ProRail. De Raad is haar zeer erkentelijk voor hetgeen zij voor ProRail in de afgelopen drie jaar heeft betekend, in het bijzonder voor het verscherpen van de focus op de operationele performance van ProRail en externe stakeholders en voor de resultaten die zij met haar mensen heeft weten te bereiken in het belang van vervoerders, hun reizigers en verladers.

Termijn

De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. Dit volgens de statuten en de Nederlandse Corporate Governance Code. Na afloop van de eerste termijn kan herbenoeming volgen, weer voor maximaal vier jaar.

Bezoldiging statutair bestuur

In 2012 besloot de algemene vergadering het bezoldigingsbeleid voor het statutair bestuur per 1 januari 2012 aan te passen. De voorgenomen wijzigingen werden eerst besproken met de Raad. De kern van het nieuwe beleid is:

  • ProRail valt in de categorie Publiek van het Staatsdeelnemingenbeleid. In deze categorie mag de maximale beloning van leden van het statutair bestuur niet meer bedragen dan 130% van de bruto beloning van een minister. Hiermee wordt aangesloten bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. De beloning van leden van het statutair bestuur bestaat per 1 januari 2013 uitsluitend uit een vaste component.
  • De raad van commissarissen bepaalt jaarlijks de beloningsontwikkeling en de verdere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van het statutair bestuur. Dat gebeurt op voorstel van de remuneratiecommissie. De beloningsontwikkeling moet passen binnen het bezoldigingsbeleid.
  • De vergoeding bij vertrek van een lid van het statutair bestuur bedraagt maximaal een bruto jaarsalaris.

Bezoldiging statutair bestuur in 2013 en 2012

Een overzicht van de bezoldiging van het statutair bestuur in 2013 en 2012 is opgenomen in de jaarrekening.

Vervoer

De Raad stelt aan de leden van het bestuur een leaseauto en een ov-treinjaarkaart ter beschikking.


Vorig artikelDe aandeelhouder Volgend artikelBeoordelingscyclus bestuur