Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Nevenfuncties leden statutair bestuur

Naam Nevenfunctie
Mevrouw M.W. Gout-van Sinderen Lid Raad van Commissarissen Ymere
Lid Raad van Toezicht Haagse Hogeschool
  Lid Raad van Advies ROC Midden Nederland
  Voorzitter bestuur Intercoach (onderdeel ministerie BZK; verzorgt coaching van leidinggevenden en adviseurs bij overheid)
De heer P.M.E. Dirix Lid Ledenraad Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost
De heer H.P.M.G. Steeghs 1 Lid Raad van Commissarissen Rabobank Amersfoort e.o.
De heer R. Van der Steeg (geen statutair bestuurder) Lid Conseil de Surveillance Dietal Lighting S.A.
1 De heer Steeghs heeft per 6 september 2013 ProRail verlaten

Relatie statutaire bestuur en niet-statutaire leden bestuur

De raad van commissarissen houdt toezicht en adviseert het bestuur van ProRail. Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse besturing van ProRail. Het bestuur van ProRail bestaat uit de drie leden van het statutaire bestuur (zie onderdeel Samenstelling statutaire bestuur ProRail) en de volgende niet-statutaire bestuursleden:

  Geboor-tejaar Functie Portefeuille Jaar van indiensttreding Datum eerste benoeming als lid directie Benoemd tot
De heer P.E.M. Buck 1952 Directeur Projecten Aanleg en verbetering van spoorinfra en stations 1997 01.04.09 01.04.17
De heer P. Kraaijeveld 1968 Directeur Vervoer en dienstregeling Goede klantrelatie met vervoerders en een eerlijke verdeling van de spoorcapa-citeit 2005 01.04.09 01.04.17 Heeft ProRail verlaten per 1 juni 2013

De Raad benoemt deze twee niet-statutaire leden van het bestuur voor een termijn van maximaal vier jaar. Daarna is herbenoeming mogelijk. De beoordelingsgesprekken met deze bestuursleden worden gevoerd door de Raad, die ook hun bezoldiging vaststelt. Het bezoldigingsbeleid van het statutair bestuur vormt hiervoor de basis.

De termijn van beide niet-statutaire leden van het bestuur is met ingang van 1 april 2013 voor een periode van vier jaar stilzwijgend gecontinueerd. De heer Kraaijeveld heeft ProRail op 1 juni 2013 verlaten. Op het moment dat dit door hem is aangekondigd heeft hij per direct zijn activiteiten beëindigd vanwege het mogelijk in aanraking komen met concurrentiegevoelige informatie.


Vorig artikelBeoordelingscyclus bestuur Volgend artikelOns profiel