Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Uw resultaten na verfijning

Er zijn 7 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Corporate governance

ProRail functioneert optimaal als alle medewerkers effectief op basis van een heldere rolverdeling met elkaar samenwerken. Dit vereist vastlegging van wetgeving en afspraken in heldere procedures.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Structuur van de onderneming

ProRail is een niet-beursgenoteerde vennootschap volgens het verzwakte structuurregime.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance Code bevat principes die zijn uitgewerkt in concrete best practice-bepalingen. In dit jaarverslag staat hoe we de principes en de best practice-bepalingen van de Code in 2013 hebben toegepast.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Risicomanagement

De stakeholders van ProRail hebben verschillende en soms tegengestelde belangen. En omdat we midden in de samenleving opereren, houden de media ons scherp in het oog.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Het systeem van risicomanagement

Elk jaar voert ProRail risicoanalyses uit. De toprisico’s rubriceren we in de categorieën strategie, operatie, rapportage en compliance. De directie volgt deze risico’s actief en stelt vast hoe we ze kunnen beheersen.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Internationaal vergelijken

De Beheerconcessie van de overheid schrijft voor dat de spoorbeheerder zijn prestaties eens per vier jaar internationale vergelijkt met andere infrabeheerders. In 2011 is deze zogeheten benchmark voor het laatst uitgevoerd, over de periode 2006-2009.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Maatschappelijk verslaggevingsbeleid

Onze verslaglegging Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betreft zowel ProRail als de keten waarin wij actief zijn.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag