Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Kasstroomoverzicht 2013

Bedragen in miljoenen euro's


    2013   2012
Mutatie liquide middelen   19   5
         
Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds 754   814  
Ontvangsten van vervoerders 263   251  
Ontvangsten van derden 37   63  
Ontvangsten beheer en onderhoud   1.054   1.128
         
Leveranciers beheer en onderhoud -680   -670  
Apparaat en personeel -291   -290  
Betalingen beheer en onderhoud   -971   -960
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   83   168
         
Ontvangen interest   1   6
Betaalde interest   -12   -17
Kasstroom uit operationele activiteiten   72   157
         
Investeringsbijdragen uit Infrastructuurfonds 944   872  
Investeringsbijdragen van derden 339   267  
Leveranciers uitbreiding en vervanging -1.204   -1.135  
Apparaat en personeel -132   -125  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -53   -121
         
Aflossing leningen -   -31  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -   -31
         
Totale kasstroom   19   5
         
Liquide middelen einde boekjaar 609
  590
 
Liquide middelen begin boekjaar 590   585  
   


Vorig artikelWinst- en verliesrekening 2013 Volgend artikelAlgemeen