Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Uw resultaten na verfijning

Er zijn 18 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Algemeen

ProRail is een publieke dienstverlener in spoormobiliteit die 24/7 zorgt voor een beschikbaar, betrouwbaar en veilig spoor voor klanten.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de resultaatbepaling

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde, ingevuld door de vervangingswaarde onder aftrek van de over deze waarde op lineaire basis berekende afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

1 Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

2 Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

3 Vorderingen

Vorderingen

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

4 Liquide middelen

Liquide middelen

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

5 Eigen vermogen

Eigen vermogen

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

6 Voorzieningen

Voorzieningen

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

7 Langlopende schulden

Langlopende schulden

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

8 Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag