Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

4 Liquide middelen

 31 december 201331 december 2012
   
Totaal banktegoeden 609 590

ProRail houdt haar banktegoeden aan op een speciale rekening bij het ministerie van Financiën conform de Comptabiliteitswet. Van deze gelden van EUR 609 miljoen is EUR 400 miljoen uitgezet als daggeldlening (2012: EUR 400 miljoen) bij de Rijksoverheid.

Het saldo liquide middelen wordt grotendeels gevormd door van derden vooruit ontvangen bedragen voor onderhoud en vernieuwing van omgevingswerken, voorfinanciering van geoormerkte programma's en verplichtingen aan leveranciers.

In de liquide middelen is een bedrag van EUR 2 miljoen aan afgegeven garanties voor met name huurovereenkomsten begrepen. Tevens is een bedrag van EUR 2 miljoen aangehouden op een separate bankrekening op grond van een afgesloten overeenkomst tot bewaargeving. Over deze beide bedragen kan ProRail niet vrij beschikken.


Vorig artikel3 Vorderingen Volgend artikel5 Eigen vermogen