Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

13 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 20132012
   
Totaal 3 18

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening betreft het verschil tussen de verleende subsidie en de werkelijke kosten waarvoor subsidie is verleend en wordt in zijn geheel ten gunste van de egalisatierekening gebracht.

De resultaatsontwikkelingen die zich in 2013 hebben voorgedaan zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Bijzondere kosten -4
Hogere opbrengsten Derden 6
Lagere rente lasten 1
Hogere ontvangsten gebruiksvergoeding -6
Sloopverliezen bij bovenbouwvernieuwingen 6
Totaal 3


Vorig artikel12 Financiële baten en lasten Volgend artikel14 Mutatie egalisatierekening