Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

6 Voorzieningen

 Jubileum uitkeringen DiversenTotaal
    
Stand per 31 december 2012 6 26 32
    
Toevoegingen 1 4 5
Oprenting - - -
Onttrekkingen - -4 -4
Vrijval - -1 -1
Stand per 31 december 2013 7 25 32

Jubileumuitkeringen

Medewerkers van ProRail ontvangen een jubileumgratificatie bij een dienstverband van 12,5, 25 en 40 jaar. De vergoeding bij het 12,5 jaar dienstverband bedraagt 25% van het CAO-loon. Bij een dienstverband van 25 en 40 jaar ontvangt een medewerker een gratificatie van eenmaal het CAO-loon. De voorziening bevat de voorwaardelijk opgebouwde rechten van medewerkers per 31 december 2013.

De gehanteerde veronderstellingen zijn als volgt:

  • Disconteringsvoet 2,3%
  • Arbeidsongeschiktheidsrisico 0,13% - 1,72% (leeftijdsafhankelijk)
  • Kans uitdiensttreding 1% - 5% (leeftijdsafhankelijk)
  • Algemene loonronde 2,0%
  • Individuele verhogingen 0% - 4% (leeftijdsafhankelijk)

Diversen

De voorziening Diversen is onder meer bestemd voor de dekking van de mogelijke uitkomsten inzake lopende claims en procedures en voor de dekking van kosten van lopende reorganisaties.


Vorig artikel5 Eigen vermogen Volgend artikel7 Langlopende schulden