Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

11 Vrijval herwaarderingsreserve


  2013 2012
                                                                            
   
Totaal 224 211

De vrijval herwaarderingsreserve materiële vaste activa betreft het verschil tussen de afschrijvingskosten en de boekwaardeverliezen op basis van vervangingswaarde en de afschrijvingen op basis van historische aanschafwaarde van EUR 224 miljoen. Dit bedrag wordt onttrokken aan de herwaarderingsreserve.


Vorig artikel10 Exploitatielasten Volgend artikel12 Financiële baten en lasten