Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Winst- en verliesrekening 2013

Bedragen in miljoenen euro's

      2013   2012
Resultaat na belastingen     -   -
           
Netto omzet          
Exploitatiebijdragen Rijksoverheid   820   816  
Gebruiksvergoeding   263   251  
      1.083   1.067
           
Geactiveerde productie eigen bedrijf     101   115
Overige bedrijfsopbrengsten     52   55
Bedrijfsopbrengsten 9   1.236   1.237
           
Exploitatielasten 10        
Kosten van uitbesteed werk   -649   -655  
Lonen en salarissen   -232   -236  
Sociale lasten   -38   -37  
Afschrijvingskosten   -316   -311  
Overige waardeveranderingen vaste activa   -50   -53  
Overige bedrijfslasten   -157   -127  
      -1.442   -1.419
Vrijval herwaarderingsreserve 11   224   211
      -1.218   -1.208
           
Financiële baten en lasten 12   -15   -11
           
Bedrijfslasten     -1.233   -1.219
           
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor mutatie egalisatierekening en belastingen 13   3   18
           
Mutatie egalisatierekening 14   -3   -18
           
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen     -   -
           
Belastingen 15   -   -
           


Vorig artikelBalans per 31 december 2013 Volgend artikelKasstroomoverzicht 2013