Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Kerncijfers

 

(bedragen in miljoenen euro's) 2013 2012 2011 2010 2009
Exploitatie          
Bedrijfsopbrengsten 1.236 1.237 1.267 1.367 1.240
Bedrijfslasten - 1.233 - 1.219 - 1.243 - 1.346 - 1.223
Bedrijfsresultaat 3 18 24 21 17
Resultaat na belastingen - - - - -
           
Vermogen          
Balanstotaal 20.908 20.582 20.414 19.573 19.031
Eigen vermogen 5.477 5.704 5.702 5.195 3.887
Langlopende leningen 314 314 345 494 1.814
           
Activa          
Materiële vaste activa 20.160 19.820 19.305 18.165 17.575
Afschrijvingen 316 311 288 297 303
Investeringen 1.212 1.228 1.322 1.289 1.077
Investeringsbijdragen 1.190 1.039 1.130 1.284 923
           
Kernprestatie indicatoren 2013 2012 2011 2010 2009
Aantal botsingen (Europese Definitie) 1 1 3 1 1
Aantal ontsporingen (Europese Definitie) 1 1 3 1 4
Aantal sts (rood sein-passages) 152 155 154 172 210
           
Punctualiteit HRN < 5 minuten 94% 94% 95% 93% 93%
Geleverde treinpaden 98% 98% 99% 98% geen KPI
           
(in absolute aantallen) 2013 2012 2011 2010 2009
Medewerkers          
Aantal medewerkers (gewogen gemiddelde) 4.083 4.326 4.306 4.161 3.679
Aantal medewerkers (einde jaar) 4.081 4.129 4.321 4.269 3.897
Aantal fte's eigen (gewogen gemiddelde) 3.953 4.121 4.115 3.954 3.489
Aantal fte's eigen (einde jaar) 3.949 3.956 4.110 4.077 3.717
Aantal fte's inhuur (gewogen gemiddelde) 232 274 432 676 804
Aantal fte's inhuur (einde jaar) 197 236 311 648 765
           
(in absolute aantallen) 2013 2012 2011 2010 2009
Kwantiteiten          
Netlengte in exploitatie (in km) 3.061 3.010 3.035 3.016 2.886
waarvan enkelsporig 955 951 968 959 904
waarvan meersporig 2.106 2.059 2.067 2.057 1.982
netlengte geëlektrificeerd 2.167 2.121 2.121 2.107 2.195
           
Totale spoorlengte (in km) 7.028 7.033 7.000 7.002 6.823
waarvan vervangen in boekjaar 94 108 139 131 105
           
Wissels 7.172 7.195 7.352 7.342 7.533
waarvan vervangen in boekjaar 141 153 215 122 130
           
Overwegen 2.651 2.731 2.759 2.736 2.659
waarvan beveiligd 1.606 1.614 1.677 1.673 2.036
           
Seinen 11.843 11.683 11.599 11.523 11.581
           
Stations 402 402 396 391 389
           
Beweegbare bruggen 56 56 58 60 76
Tunnels ¹ 14 17 15 13 13
           
Tonkilometers (in miljarden per jaar) ² 50 50 50 47 48
waarvan personen 37 37 37 35 36
waarvan goederen 13 13 13 12 12
           
Treinkilometers (in miljoenen per jaar) ² 155 150 149 146 145
waarvan personen 144 139 138 134 133
waarvan goederen 10 10 10 11 11
waarvan overig (aannemers/testritten) 1 1 1 1 1
           
Spoorwegondernemingen 29 28 27 25 26
waarvan personen 9 9 10 10 10
waarvan goederen 20 19 17 15 16

1.
In 2013 is de definitie van een spoortunnel aangescherpt. Vanaf 2013 tellen vrije kruisingen en dive-unders niet meer mee als spoortunnel. De vergelijkende cijfers van 2012 en eerder zijn niet aangepast.
2. 
De trein- en tonkilometers betreffen alle in Nederland gereden kilometers inclusief de kilometers op het HSL-traject.

Vorig artikelRaad van commissarissen Volgend artikelBalans per 31 december 2013