Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Directie

In onderstaand overzicht zijn de personalia van de directie samengevat. De peildatum is 31 december 2013. Alle leden van de directie hebben de Nederlandse nationaliteit.

Mevrouw M.W. Gout-van Sinderen (1954)

President-directeur (vanaf 11 april 2011)

Nevenfuncties:
  • Lid Raad van Commissarissen Ymere
  • Lid Raad van Toezicht Haagse Hogeschool
  • Lid Raad van Advies ROC Midden Nederland
  • Voorzitter bestuur Intercoach (onderdeel ministerie BZK; verzorgt coaching van leidinggevenden en adviseurs bij overheid)

R. van der Steeg (1961)

Directeur Financiën a.i. (vanaf 19 augustus 2013)

Nevenfunctie:
  • Lid Conseil de Surveillance Dietal Lighting S.A.

P.M.E. Dirix (1969)

Directeur Operatie (vanaf 1 januari 2011)

(Uit dienst per 1 april 2014 )

Nevenfunctie:
  • Lid Ledenraad Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost.

P.E.M. Buck (1952)

Directeur Projecten (vanaf 1 april 2009)

Nevenfuncties:
  • Lid Corporate Tenderboard van Rijkswaterstaat
  • Voorzitter Bestuur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

       

Vorig artikelMaatschappelijk verslaggevingsbeleid Volgend artikelRaad van commissarissen