Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sturing en beheersing

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in de bedrijfsdoelstellingen van ProRail en in ons managementsysteem. Duurzaamheid onderscheidt het spoor van vervoersmodaliteiten als het weg- en vliegverkeer. Ons streven naar een duurzaam spoor is sinds 2012 onderdeel van onze strategische doelstellingen. Het duurzaamheidsbeleid is opgedeeld in 3 gebieden: reizen, leven en werken.

Belangrijke onderdelen van ons maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid zijn veiligheid en milieu. Hiervoor hebben we aparte managementsystemen ontwikkeld. Deze worden jaarlijks gecontroleerd door onze Corporate Auditafdeling, conform de subsidievoorwaarden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zie ook strategie en risicomanagement.

Duurzaamheid in de strategie

Uit cijfers van Milieu Centraal blijkt dat reizen per trein gemiddeld vijf keer minder milieubelasting oplevert dan een vergelijkbare rit per auto. Wij willen dat het spoor zijn leidende positie als duurzaam transportmiddel behoudt en voorop blijft lopen op het gebied van duurzame innovaties in vergelijking met andere modaliteiten. De verwachtingen van onze stakeholders op dit gebied zijn onderdeel van onze strategie geworden.

In 2013 heeft ProRail de doelstelling ‘duurzaam spoor’ uitgewerkt waarin we meetbare doelen hebben geformuleerd op korte en lange termijn en een start gemaakt met het uitvoeren ervan.

Duurzaam reizen

ProRail wil ervoor zorgen dat de spoorinfrastructuur optimaal bijdraagt aan de duurzaamheid van de trein als vervoersmodaliteit. Om het reizen duurzamer te maken richten wij onze aandacht op minder energieverbruik, de inkoop van duurzame energie en de reductie van CO2 in de spoorketen.

Duurzaam leven

We streven naar betere inpassing van het spoor in de omgeving, en naar minder nadelige effecten op mensen, flora en fauna in de directe omgeving van het spoor. Het gaat daarbij onder meer om geluid en trillingen, biodiversiteit en afval- en grondstoffen.

Duurzaam werken

ProRail wil een bedrijf zijn waar medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor een duurzaam spoor. We zijn transparant en zorgen dat duurzaamheid is ingebed in ons gedrag en onze processen. Ook gaan we de dialoog over duurzaamheid aan met onze stakeholders en omgeving.

Organisatie Duurzaamheid

De aansturing van het duurzaamheidsbeleid vindt plaats in de bedrijfseenheden, ondersteund door een centrale staf. Deze aansturing is vastgelegd in het milieumanagementsysteem. Om het energiemanagement verder te verbeteren hebben we in 2012 een energiemanager aangesteld.
Het spoor biedt Nederland een duurzaam transportmiddel dat met weinig ruimtebeslag grote vervoerstromen aankan. Onze inzet is de kwaliteit van het spoor te verbeteren zodat de trein voor reiziger en verlader een aantrekkelijke vervoersoptie is. Hieraan hebben we ambities gekoppeld die zijn gericht op het verbeteren van de dienstverlening in termen van betrouwbaarheid, reistijd, gemak en informatieverbetering. De wensen van de reiziger en verlader staan hierbij centraal. Daarbij ligt de focus niet alleen op het spoor, maar op de gehele keten van deur-tot-deur.
Ook wordt ingezet op het verhogen van het veiligheidsniveau van het spoor en het verder verduurzamen van het vervoer per trein.


Vorig artikelToelichting belangrijkste thema’s Volgend artikelCorporate governance