Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×
HeaderFacetName

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Lagere kosten

ProRail ziet zich gesteld voor een financiële uitdaging om klantgerichter en resultaatgerichter te werken, maar met minder middelen dan voorheen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ProRail taakstellingen opgelegd die resulteren uit de kabinetsbezuinigingen vanwege de moeilijke economische situatie van de afgelopen jaren. In 2013 zijn binnen alle afdelingen van ProRail concrete besparingsacties gerealiseerd.

Meer doen met minder budget

Om met het lagere budget toch een goed functionerend en veilig spoor te kunnen leveren, stelden we in 2013 voor heel ProRail concrete besparingsdoelen vast, waardoor we nog slimmer kunnen werken zonder aan kwaliteit en veiligheid in te boeten.

Efficiënter werken

In 2012 zijn we begonnen om processen te versimpelen en de interne kwaliteit te verbeteren. Deze trajecten lopen door in 2013. Daarnaast werken we aan het terugdringen van de inhuur van externe medewerkers, en het aantal ProRail medewerkers binnen de organisatie. Een continue thema voor het management is het structureel terugbrengen van onderhoudskosten bij uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in het spoor. Hierdoor wordt bijdrage geleverd aan de lagere LCC (Life Cycle Costs).

Life Cycle Costs (EUR per treinkm.)

De kosten per treinkilometer, ofwel Life Cycle Costs, zijn de kosten voor het beheer, onderhoud en de vervanging van het spoor plus de netto kosten van personeel en huisvesting (apparaat), gedeeld door het aantal gereden treinkilometers. In de berekening van de LCC wordt geen rekening gehouden met financieringskosten. Ook worden de kosten van en de gereden kilometers op de HSL-Zuid en de Betuweroute niet meegerekend. De stijging van de LCC in 2013 ten opzichte van 2012 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere beheerkosten in verband met onder andere de ingebruikname van nieuwe IT-systemen en door het lagere aantal treinkilometers.

Co-creatie ingezet voor een hoger kostenbewustzijn

Hoe zet een organisatie haar middelen en mensen nóg beter in? De beste antwoorden komen vaak van medewerkers zelf. Zij werden in 2013 via het nieuwe co-creatieplatform Grand Central uitgenodigd om te komen met innovatieve besparingsideeën. Co-creatie is niet alleen een middel om het kostenbewustzijn binnen de organisatie te verhogen. Het is ook een middel om aanwezige kennis te delen en te verrijken.

In 2013 zijn veel besparingsprojecten gestart die op korte termijn tot resultaten hebben geleid. Zo werd er succesvol campagne gevoerd om minder kleurenafdrukken te maken en werden telefoonkosten voor de medewerkers zelf inzichtelijk gemaakt. In de ProRail gebouwen werden de waterkoelers gesaneerd en op het spoor werd meer werk gemaakt van het hergebruik van spoormaterialen in projecten. Interne procedures werden vaker online afgehandeld in plaats van met papieren formulieren. Ook werd het contract- en factureringsproces rond onderhoud en vernieuwing voor omgevingswerken in opdracht van derden verbeterd, evenals het contract- en factureerproces rond het wegslepen van kapotte treinen en locomotieven.

In 2014 lopen acties door die in 2013 zijn begonnen zoals het verminderen van de kosten van kantoorautomatisering, post en porto, vakliteratuur, lease-auto’s, catering, meer- en minderwerk, schadeafhandeling en de inkoop van ondersteunende diensten via raamcontracten.

Taakstellingen

In 2011 en 2013 zijn taakstellingen naar aanleiding van de plannen van de kabinetten Rutte I en Rutte II uitgewerkt en aan ProRail opgelegd. Deze moeten vanaf 2013 tot 2018 het kostenniveau van ons apparaat met EUR 48,4 miljoen per jaar omlaag brengen.

Ook is er sprake van kortingen op de voor beheer en onderhoud beschikbaar gestelde middelen en eenmalige besparingen op investeringsprojecten.

Daarnaast is sprake van een taakstellende verhoging van de vergoeding die vervoerders betalen om het spoor te gebruiken met EUR 50 miljoen per jaar. Deze taakstelling verlaagt de kosten van ProRail niet, maar wel de bijdrage van de Rijksoverheid aan ProRail.

Met het invullen van de opgelegde taakstellingen levert ProRail een bijdrage aan de beheersing van de overheidsuitgaven.

 


Vorig artikelEffectieve bestedingen Volgend artikelBericht van de raad van commissarissen