Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×
HeaderFacetName

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Indicatoren

Tevredenheid en betrokkenheid

In 2013 is geen eigen werkbelevingsonderzoek uitgevoerd maar hebben we deelgenomen aan het Beste Werkgeversonderzoek van onderzoeksbureau Effectory. In 2012 was een 7,5 nog voldoende voor een 35e plaats; in 2013 behaalden we op algemene tevredenheid hetzelfde cijfer maar daalden we in het onderzoek naar een 64e plek.

 • Tevreden medewerkers
  2013

   100%

  87%
  2012

   98.85%

  86%
  2011

   98.85%

  86%
  2010

   97.7%

  85%
 • Betrokken medewerkers
  2013

   100%

  84%
  2012

   100%

  84%
  2011

   98.81%

  83%
  2010

   100%

  84%

Verzuim

Ziekte-uren in % van het aantal beschikbare uren

Het ziekteverzuim nam in 2013 sterk af, vooral door een daling van het lang verzuim. Reductie van het lang verzuim was in 2012 al een prioriteit en de in dat jaar voorbereide maatregelen hebben tot resultaat geleid. Per saldo is het aantal lang-verzuimers met een derde gedaald en is de duur van het lang verzuim gemiddeld fors afgenomen. Ook is een deel van het management in 2013 geschoold in scenarioplanning: een aanpak gericht op demedicalisering van de verzuimmelding en versnelling van het re-integratietraject.

 • Verzuim
  2013

   97%

   87%

  4.5%
  3.7%
  2012

   100%

  4.6%
  2011

   96%

  4.4%
  2010

   93%

  4.3%

Diversiteit

In 2013 is het aandeel vrouwen in top 80-functies met 21% stabiel gebleven; onze doelstelling is 9% groei voor eind 2015. De instroom van jongeren onder de 40 jaar is in 2013 duidelijk hoger dan in 2012. Het absolute aantal van 149 is echter te klein om het aandeel jongeren in de totale populatie op peil te houden of te vergroten. Op dit gebied zullen de komende jaren meer inspanningen nodig zijn. De instroom van allochtonen laat ten slotte een langzame stijging zien.

 • Aandeel vrouwen in Top 80
  2013

   100%

  21%
  2012

   100%

  21%
  2011

   100%

  21%
 • Instroom < 40 jaar
  2013

   100%

  79%
  2012

   86%

  68%
  2011

   88.6%

  70%
 • Instroom allochtonen
  2013

   100%

  16%
  2012

   93.75%

  15%
  2011

   93.75%

  15%

Leeftijdsopbouw

Het aandeel 50-plussers is gestegen van 32% in 2010 naar 39% in 2013. Door verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar neemt het aandeel 50-plussers de komende jaren verder toe. Dat betekent extra aandacht voor het thema duurzame inzetbaarheid. De instroom van nieuwe medewerkers zal als gevolg van de taakstelling de komende jaren beperkt zal blijven. In 2013 nam tevens het aandeel jongeren in de categorie 20-29 jaar enigszins af. Hierdoor zal de beoogde verjonging van het personeelsbestand meer tijd vergen en zullen we in 2014 bij de werving aan dit onderwerp extra aandacht geven.

 • Leeftijdsopbouw onder de 30 jaar
  2013

   80%

  8%
  2012

   90%

  9%
  2011

   100%

  10%
  2010

   100%

  10%
 • Leeftijdsopbouw 30 t/m 39 jaar
  2013

   91%

  22%
  2012

   96%

  23%
  2011

   96%

  23%
  2010

   100%

  24%
 • Leeftijdsopbouw 40 t/m 49 jaar
  2013

   91%

  31%
  2012

   94%

  32%
  2011

   97%

  33%
  2010

   100%

  34%
 • Leeftijdsopbouw 50 t/m 59 jaar
  2013

   100%

  33%
  2012

   97%

  32%
  2011

   91%

  30%
  2010

   88%

  29%
 • Leeftijdsopbouw ouder dan 59 jaar
  2013

   100%

  6%
  2012

   83%

  5%
  2011

   67%

  4%
  2010

   50%

  3%

Introductieprogramma nieuwe medewerkers

In 2013 namen 123 nieuwe medewerkers deel aan het vernieuwde introductieprogramma 2013. Uit de evaluaties is gebleken dat het programma, gedragen door de inzet van vele collega’s, door de meesten goed werd gewaardeerd. Inhoudelijk is het nieuwe programma veel meer toegesneden op de strategische doelstellingen van de organisatie. Elke nieuwe medewerker is verplicht het vierdaagse programma te volgen, dat binnen vier weken wordt afgerond.

Traineeprogramma’s

In 2013 heeft ProRail naast het bestaande managementtraineeprogramma een technisch en finance traineeprogramma gelanceerd. Leidinggevend, financieel en technisch talent van de verschillende universiteiten wordt via een tweejarig traineeprogramma voorbereid op een functie bij ProRail. De programma’s bieden in totaal twintig plekken voor trainees; in 2013 hebben 9 managementtrainees het programma doorlopen en een functie binnen ProRail gekregen.


Vorig artikelOpbouw medewerkersbestand Volgend artikelOndernemingsraad