Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×
HeaderFacetName

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Ondernemingsraad

Aansluiting

Het medewerkersbestand van ProRail is groot, divers en betrokken. Daarom blijft het een uitdaging om ieders belang goed te vertegenwoordigen. De ondernemingsraad werkt voortdurend aan een goede aansluiting met de medewerkers. Dat gebeurt via diverse kanalen, maar in 2013 ook via workshops en het interactieve platform Grand Central. Belangrijke thema’s waren mobiliteit en personeelsbeleid.

De ondernemingsraad is bezig aan het derde jaar van de huidige zittingstermijn; in 2014 vinden er weer verkiezingen plaats. Ondernemingsraad en bestuurders hebben in 2013 elf keer overlegd.

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad bestaat uit F. Barel (voorzitter), G. Kok (vicevoorzitter) en A. Jesse (secretaris).

Belangrijke overlegpunten in 2013

  • In 2013 is veel aandacht geweest voor belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Zo is de OR geïnformeerd over de gevolgen van taakstelling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook de voortgang van het veranderprogramma 2012-2015 en vooral het onderdeel Lean is regelmatig onderwerp van gesprek geweest.
  • In 2013 zijn de resultaten van het Hackett-onderzoek naar de effectiviteit en omvang van stafdiensten besproken.
  • 1 in Finance: de detailadviesaanvraag over een vernieuwde financiële functie is afgerond en per 1 september 2013 is de nieuwe financiële organisatie van start gegaan.
  • Beoordelingscyclus: op basis van de evaluatie 2012 is onze beoordelingscyclus met instemming van de OR vereenvoudigd en aangepast.
  • De introductie van het Digitale Veiligheidspaspoort is ter instemming aan de OR voorgelegd. Datzelfde geldt voor het gewijzigde Toegangsbeleid. Er is overlegd over de huisvesting in Amsterdam en Utrecht en er is overeenstemming bereikt over het aanscherpen van het alcoholbeleid.
  • De samenwerking tussen de bestuurder en medezeggenschap is besproken en in aanwezigheid van president-commissaris Michiel Boersma heeft overleg plaatsgevonden over de resultaten van 2013.

Vorig artikelIndicatoren Volgend artikelFinanciën