Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×
HeaderFacetName

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Duurzaam reizen

Ruim 30% van ons energieverbruik betreft onze stations, en ongeveer de helft daarvan is voor verlichting. ProRail beheert zo’n 200.000 armaturen. Daarom willen we de komende jaren deze verlichting zo efficiënt mogelijk in gaan zetten: alleen verlichting waar en wanneer het nodig is, en dan zo energiezuinig mogelijk.
ProRail wil een zo hoog mogelijke kwaliteit van de verlichting en een zo kort mogelijke terugverdientijd, bij voorkeur binnen zeven jaar. Wij verwachten dat verdere ontwikkeling en toepassing van verlichtingstechnologie, vooral ledverlichting, op termijn leidt tot lagere investeringen en een kortere terugverdientijd.

Meer energiezuinige stationsverlichting

In 2013 hebben we oplossingen onderzocht voor acht onderdelen van stations, waaronder tunnels, fietsenstallingen, perrons en liftcabines. We gaan verbeterde lichttechnieken gebruiken en slim schakelen om verlichting alleen nog daar te laten branden waar het nodig is. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het gevoel van sociale veiligheid en het visuele comfort van de stationsgebruikers erop vooruit gaan.
In de desbetreffende periode zijn ook diverse proefprojecten uitgevoerd om nieuwe oplossingen in de praktijk te testen. Alle stations kunnen profiteren van de opgedane ervaringen. Inmiddels hebben we het juiste instrumentarium om een goede afweging te kunnen maken. Tevens hebben we onze richtlijn voor de verlichtingsprestatie-eisen in watt per m2 aangescherpt.

Energie uit duurzame bron

ProRail koopt zo veel mogelijk van haar energie duurzaam in, om zo onze CO2-voetafdruk te verkleinen. In 2013 kochten we 110 miljoen kWh duurzaam opgewekte elektriciteit, waardoor onze uitstoot afnam met ruim 40 kiloton. Dat was een belangrijke stap op weg naar de volledige verduurzaming van het elektriciteitsverbruik van ProRail. Eind 2013 was circa 85% van onze totale energievoorziening afkomstig uit een duurzame bron.

Warmte- en koudeopslag in Breda en Rotterdam

Halverwege 2013 zijn we op het nieuwe station Breda Centraal begonnen met de aanleg van ondergrondse leidingen voor een WarmteKoudeOpslag (WKO). Met dit systeem kan zomerwarmte in de bodem worden opgeslagen en worden ingezet voor verwarming in de winter, terwijl de gebouwen in de zomer met grondwater kunnen worden gekoeld. Het systeem levert voor het nieuwe station Breda een aanzienlijke energiebesparing op. Ook op station Rotterdam Centraal is een WarmteKoudeOpslag aangelegd.

CO2-reductie in de keten

CO2reductie in de keten richt zich op het reduceren van de CO2-uitstoot van de gehele spoorsector door middel van keteninitiatieven, emissies (aannemers) en emissies van de tractie-energie (vervoerders).

Het reduceren van CO2-uitstoot is voor ProRail als bedrijf om drie redenen van belang.

  1. We willen voldoen aan (inter)nationale regelgeving en ambities van overheden en spoor gerelateerde brancheorganisaties.
  2. ProRail kan de concurrentiepositie van het spoor als meest duurzame vervoersmodaliteit versterken door actief te sturen op reductie van uitstoot. Het terugdringen van CO2 zal meer reizigers aantrekken en spoorvervoer meer onderscheidend maken als duurzaam alternatief
  3. ProRail neemt haar verantwoordelijkheid om de voetafdruk van zowel haar eigen activiteiten alsmede die van de spoorsector te reduceren

Eén van de ketenmaatregelen van ProRail om het spoor te verduurzamen, is het opheffen van tijdelijke snelheidsbeperkingen. Het kost veel energie om een trein op snelheid te brengen en een trein die ‘onnodig’ moet afremmen, verbruikt onnodig veel energie.
Op het baanvak Tilburg – Eindhoven gold al een paar jaar een tijdelijke snelheidsbeperking. Treinen vertraagden bij Best van 140 naar 80 km per uur, waarna ze weer mochten optrekken naar 140 km per uur. De snelheidsbeperking kostte de NS op jaarbasis circa 1,5 miljoen kWh elektriciteit – het verbruik van ongeveer 450 huishoudens – en het kostte ProRail veel extra onderhoud. ProRail heeft het desbetreffende baanvak rigoureus opgeknapt en er een compleet nieuw baanvak aangelegd. De treinen rijden vanaf 2013 weer op snelheid door. Dat bespaart energie en onderhoud, en levert bovendien een verkorting op van de reistijd tussen Tilburg en Eindhoven.

Energieverbruik totaal in TJ

 

De eigen CO2 voetafdruk in KT

 


Vorig artikelDuurzaam spoor Volgend artikelDuurzaam leven