Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×
HeaderFacetName

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Duurzaam werken

ProRail ontwikkelt zich tot een bedrijf waar medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor een duurzaam spoor. Dat vraagt om inbedding van duurzaamheid in de dagelijkse werkprocessen en ons gedrag, meer transparantie en een goede duurzaamheidsdialoog met onze stakeholders.

Integratie in werkprocessen: Green Deal

ProRail heeft in juni 2013 de Green Deal Duurzaam GWW (Grond-Weg-Waterbouw) ondertekend, een samenwerkingsverband tussen overheidsopdrachtgevers, marktpartijen en kennisinstituten met als doel een geharmoniseerde methode om de projecten structureel op duurzame wijze te ontwikkelen.
De kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen van duurzaamheidsaspecten vanaf de vroege planfase, gericht op de hele levenscyclus van de aan te leggen infrastructuur of object(en). Daarmee wordt het mogelijk om people, planet en profit met elkaar in balans te brengen zodat duurzame ontwikkeling mogelijk wordt.
In 2013 is ProRail begonnen met de toepassing van de aanpak voor Duurzaam GWW in acht proefprojecten die samen een goede afspiegeling vormen van de projectenportfolio. Vanaf 2014 wordt op basis van de ervaringen met deze projecten gewerkt aan de verdere doorontwikkeling en de implementatie binnen de organisatie.
Duurzame innovaties kunnen belemmerd worden door stringente ontwerpvoorschriften. Om dit op te lossen, wordt voor het hergebruik van spoormaterialen, zoals spoorstaven en ballast, onderzocht hoe deze voorschriften kunnen worden aangepast. Ook zal meer gekeken worden naar lifecyclekosten op de langere termijn en minder naar korte terugverdientijden: daarmee krijgen duurzame oplossingen een grotere kans van slagen.

Samenwerken in de keten: nieuw online platform

Vanwege het lagere energieverbruik is reizen en vervoeren per spoor duurzamer dan vervoer per vliegtuig of auto. Die voorsprong willen we behouden, zodat ook toekomstige generaties kunnen rekenen op een duurzaam Nederlands spoorsysteem.
In 2013 is het online platform www.duurzaamspoor.nl gelanceerd, een initiatief van ProRail, AgentschapNL en Railforum. Het platform verschaft informatie over projecten, onderzoeken en andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid in de spoorsector. Voorbeelden zijn de plaatsing van 3.000 eco-dwarsliggers in Utrecht en energiebesparingen in de spoorsector.

Join the pipe

Sinds 10 oktober 2013, de Dag van de Duurzaamheid, is in verschillende gebouwen van ProRail kraanwater beschikbaar uit tappunten van Join the Pipe. Hiermee steunen we het project om kinderen op een kleuterschool in Comé, in het Afrikaanse Benin, uit eenzelfde soort tappunt water drinken. Ook worden er in de toiletblokken van de school waterbesparende kranen geplaatst om de hygiëne te verbeteren en de waterrekening betaalbaar te houden.

CO2-prestatieladder

ProRail stond aan de wieg van de CO2-prestatieladder, die nu ook in gebruik is bij opdrachtgevers als Rijkswaterstaat. Het doel van deze ladder is om bedrijven te stimuleren de eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers in kaart te brengen en mogelijkheden te identificeren om de eigen uitstoot terug te dringen.

ProRail is na de eerste certificering in 2010 en de jaarlijkse herbeoordeling eind 2013 opnieuw gecertificeerd op niveau 4 van de ladder. In het kader van ons streven naar een duurzamer spoor willen wij doorgroeien naar de hoogste trede, niveau 5. In de verslagperiode is veel aandacht gegeven aan verbetering van de interne energie-informatievoorziening.

Milieuovertredingen


Vorig artikelDuurzaam leven Volgend artikelEen doelgerichte organisatie