Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×
HeaderFacetName

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Hinder beperken

Geluid en trillingen

Het spoor houdt het dichtbevolkte Nederland in beweging, maar werkzaamheden en treinen kunnen soms ook hinder voor omwonenden veroorzaken. ProRail doet het nodige om hinder van geluid, trillingen en bouw tot een minimum beperken, zodat iedereen prettig kan wonen en werken in de buurt van het spoor, ook als wij bezig zijn met onderhoud en vernieuwingen.
Het beleid van ProRail op het gebied van geluid en trillingen is gericht op voldoen aan wet- en regelgeving met het doel om wettelijke bepalingen niet te overtreden. Daarnaast stimuleert ProRail vervoerders met een prestatieregeling om lawaaiige treinen om te bouwen naar stillere treinen.
In 2013 hebben we, net als in voorgaande jaren, onder meer raildempers en geluidsschermen geplaatst. Ook hebben we geluidsisolatie in woningen aangebracht.

Under Sleeper Pads

In 2013 heeft ProRail bij station Arnhem een oplossing toegepast om geluidshinder in een flat tegen te gaan. Nadat de sporen rond waren vernieuwd, kregen bewoners van de onderste woonlagen van de Beaulieuflat vlak bij het station last van een laagfrequent geluid als de treinen over spoor 10 en 11 reden. Bij de flat was een nieuwe betonnen wand geplaatst die geluid ‘doorgaf’ naar de flat erboven. Over een lengte van 190 meter zijn daarom nieuwe dwarsliggers aangelegd met daaronder Under Sleeper Pads: rubberen matten die het geluid van de treinen dempen.

Voortgang SWUNG

Medio 2012 is de nieuwe geluidwetgeving SWUNG van kracht geworden. Deze wetgeving legt ons twee verantwoordelijkheden op. ProRail dient jaarlijks op alle 59.250 referentiepunten te voldoen aan de voorgeschreven geluidproductieplafonds (gpp’s). Daarnaast moet ProRail vóór 2021 bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu landelijke saneringsplannen indienen voor het terugdringen van hoge geluidsniveaus rond bestaande woningen.

Bij de naleving van de geluidproductieplafonds wordt op drie gebieden getoetst:

  • prognosecijfers aan grenswaarden om te kunnen anticiperen op naderende geluidknelpunten.
  • jaardienstaanvragen van spoorwegondernemingen om deze binnen de geldende normen te kunnen honoreren.
  • de feitelijke realisatiecijfers om te kunnen reageren op eventuele afwijkingen en na afloop het wettelijk verplichte nalevingsverslag op te kunnen opstellen.

De gekozen aanpak heeft zich, na wat kinderziektes, in 2013 bewezen. Zo was er onder meer sprake van onduidelijkheden in de wetgeving en onvolledige gegevens bij de capaciteitsaanvragen van vervoerders en conversiefouten in realisatiecijfers. In het verslagjaar is veel werk verzet om deze knelpunten op te lossen. Gezien het bovenstaande kunnen we niet uitsluiten dat ProRail in het nalevingsverslag over 2013 enkele gevallen van non-compliance zal melden die met deze kinderziektes samenhangen.
Successen waren er ook. Bij Breda is in korte tijd anderhalve kilometer spoor van raildempers voorzien om non-compliance te voorkomen. Bovendien zijn we op enkele trajecten gestart met wijzigingsprocedures, die al begin 2014 tot resultaat moeten leiden.

In contact met het publiek

ProRail, 24/7 via internet en een gratis telefoonnummer bereikbaar, heeft in 2013 haar publiekscontacten verder geprofessionaliseerd. Eind 2012 stonden we op een gemiddeld klanttevredenheidscijfer van 7,2. In 2013 is de tevredenheid gestegen en gaf het publiek ons een 7,6.
Een belangrijk onderdeel van de professionalisering was een versnelling van de afhandeling van aanvragen van het publiek. Begin 2013 werd 64% van de aanvragen binnen 5 werkdagen afgehandeld; aan het eind van het jaar lag dat percentage boven de 70%. Onze doelstelling voor 2013 was 80%.
In 2014 ligt de nadruk op de verdere versnelling van het afhandelproces van complexe meldingen, verbetering van de werkprocessen en meer externe communicatie over het gratis ProRail-telefoonnummer.


Vorig artikelActuele spoorinformatie Volgend artikelProfessionele ontwikkeling