Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×
HeaderFacetName

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Punctueel spoor

In 2013 heeft ProRail 3,3 miljoen treinritten verzorgd. Onze met het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesproken doelstelling voor punctualiteit voor het Hoofdrailnet hebben we gehaald (doel: 87,0% en realisatie 87,4%). Voor het regionale vervoer is een iets hogere punctualiteit gerealiseerd (2013: 92,5% in vergelijking met 2012: 92,4%); de afgesproken grenswaarde (93,1%) is net niet gehaald vanwege aanloopproblemen bij de start van nieuwe vervoerconcessies. Voor het goederenvervoer is de afgesproken doelstelling niet gehaald (doel: 81% en realisatie 79,6%); onder meer vanwege gladde sporen en grote werkzaamheden op omleidingsroutes.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft ons een voorwaardelijke boete opgelegd en ons de gelegenheid gegeven om in 2014 alsnog aan de grenswaarden voor 2013 te voldoen, waardoor de boete kan vervallen. Samen met vervoerders maken we nog meer werk van punctualiteit op het spoor. Daarom gaat nu veel aandacht naar een goede dienstregelingsplanning, gerichte maatregelen voor seizoensinvloeden, kortere hersteltijden bij infrastoringen, snellere hervatting van het treinverkeer na een verstoring en het voorkomen van uitloop van werkzaamheden.

Reizigersvervoer

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, kwam de punctualiteit over 2013 uit op 87,9%. Dat is een score binnen de top 3 van de voorbije tien jaar, echter deze ligt lager dan de score in 2011 en 2012. Het Nederlandse spoorwegnet is druk bereden en de punctualiteit wordt bepaald door een optelsom van de prestaties van de infrastructuur, het materieel, de dienstregelingsplanning en de uitvoering.

Kenmerkend voor 2013 waren:

 • Seizoenseffecten: een lange winter, extreem zomerweer, zeer gladde sporen in de herfst en stormen tegen het einde van het jaar. Zo was in het najaar sprake van veel gladde sporen, waardoor machinisten langzamer gingen rijden (ook internationaal is nog steeds geen goede oplossing voor tegengaan van gladde sporen gevonden). En op dagen met een aangepaste dienstregeling is de uitvoering gericht op de doorstroming van het treinverkeer en minder op punctueel rijden.
 • De buitendienststellingen tijdens vernieuwing van het spoor en de tijdelijke snelheidsbeperkingen op nieuw spoor.
 • Een structureel effect van een kleinere buffer in de dienstregeling. Vertraagde treinen kunnen vanwege een volle dienstplanning hun traject niet snel genoeg vervolgen, of worden uit dienst genomen.
 • Aanloopproblemen bij de start van nieuwe concessies op een aantal regionale lijnen alsmede bij de intensivering van het treinverkeer over de HSL en naar België.

In 2013 zijn tal van acties uitgevoerd om de prestaties te verbeteren. We hebben samen met NS circa 50 maatregelen vastgesteld om de punctualiteit te verbeteren. Zo sturen we nu meer op punctualiteit aan de ‘Poorten naar de Randstad’ en passen we de planning rond spoorwerkzaamheden aan. Samen met NS en NedTrain voeren we verbeteringen door in de materieelprocessen. Met NS Hispeed is intensief samengewerkt bij de opstart van de Benelux treindienst. En voor de vernieuwde regionale concessies zijn speciale opstartteams actief geweest.


 • Punctualiteit Reizigersvervoer (<3 min.)
  2013

   97%

   98%

  87,0%
  87,9%
  2012

   98.9%

  88,8%
  2011

   100%

  89,8%

Punctualiteit regionale lijnen

De punctualiteit van de regionale lijnen kwam uit op 92,5%, een lichte verbetering ten opzichte van 2012.

Ondanks deze verbetering is de grenswaarde van 93,1% niet gehaald, met name als gevolg van aanloopproblemen van vervoerders die nieuwe concessies hebben gewonnen. Dit deed zich voor eind 2012 en begin 2013.

Nieuwe definitie punctualiteit per 2014

Om recht te doen aan de prestaties van regionale vervoerders op het Nederlandse baanvak, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu met ProRail afgesproken om de definitie van de KPI Punctualiteit regionale lijnen vanaf 2014 te richten op alleen de binnenlandse regionale treindiensten Volgens deze nieuwe definitie bedroeg de score over 2013 93,2%. De score van grensoverschrijdend vervoer kwam uit op 77,5%, met name door import van vertraging uit Duitsland en België.

Goederenvervoer

Met een realisatie van 79,6% is de norm voor 2013 (81%) niet gehaald en de prestaties bleven achter bij de 81,4% over 2012. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen:

 • Seizoenseffecten: gladde sporen en relatief veel regen en wind in de herfstperiode.
 • Grote werkzaamheden met omleidingsroutes als gevolg, onder meer in Brabant.
 • Het rijden van goederentreinen tussen reizigerstreinen door en het ondervinden van vertraging door dispunctualiteit van reizigerstreinen tussen Rotterdam en Roosendaal alsmede over de Brabantroute.

In het verslagjaar werden de processen van planning en uitvoering van het goederenvervoer op de A2-corridor en de Brabantroute nauwkeurig in kaart gebracht om te analyseren wat er moet gebeuren om de goederenpunctualiteit structureel te verbeteren. In de loop van 2014 zullen de bevindingen tot acties leiden voor de 6 belangrijkste corridors. Overigens wil ProRail in 2014 – samen met de goederenvervoerders en het ministerie van Infrastructuur en Milieu– kijken of de KPI punctualiteit goederenvervoer, die nu 3 jaar wordt gehanteerd, aanpassing behoeft. Doel blijft om zo goed mogelijk aansluiting te krijgen van de performance die ProRail levert op de behoeften van het spoorgoederenvervoer.


 • Aankomstpunctualiteit goederenvervoerders
  2013

   99.5%

   99%

  81%
  79.6%
  2012

   100%

  81,4%

Capaciteit, Geleverde spoorcapaciteit, Uitval treinen en Rode dagen

 

Capaciteit

Bijna alle vervoerders willen graag meer treinen laten rijden, maar de ruimte en financiële middelen om veel sporen bij te bouwen zijn gelimiteerd. Om de groei in het treinverkeer op te vangen, werkt ProRail aan gerichte maatregelen om het bestaande spoor intensiever te gebruiken. 

Geleverde (spoor)capaciteit

 

Geleverde spoorcapaciteit treinpaden

De doelstelling geleverde treinpaden van 98% is in 2013 gehaald. Op 11 dagen was er een aangepaste dienstregeling.


 • Geleverde treinpaden
  2013

   99%

  97,8%
  2012

   99.8%

  98,1%
  2011

   100%

  98,7%
  2010

   99%

  97,8%

Uitval treinen

De realisatie 2013 voor uitval reizigersverkeer was 2,2% met name door dagen met een aangepaste dienstregeling.Gecorrigeerd hiervoor kwam het percentage uit op 1,7%.
De realisatie uitval regionale lijnen was 1,1%.


 • Uitgevallen treinen
  2013

   75%

   100%

  1,5%
  2,4%
  2012

   95%

  2,0%
  2011

   70%

  1,4%

Rode dagen

Een dag telt als ‘rode dag’ wanneer de punctualiteit onder de 85% daalt en/of een uitval plaatsvindt van ten minste 5%. Onderstaande grafiek laat zien dat de scores over 2013 gemiddeld hoger lagen dan die van de beide voorgaande jaren. Het grotere aantal dagen met een aangepaste dienstregeling in januari had een negatief effect op het jaarbeeld.

Jaarverloop rode dagen per maand


Vorig artikelVeilig werken Volgend artikelBetrouwbaar spoor