Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×
HeaderFacetName

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Veilig leven

Onveilig gedrag rond het spoor, bewust of onbewust, is levensgevaarlijk voor de personen in kwestie en veroorzaakt kostbare verstoringen van het treinverkeer. Dat is een boodschap die ProRail regelmatig verspreidt in mediacampagnes en op scholen.

ProRail heeft in 2013 nieuwe maatregelen genomen en scherpe publiekscampagnes gelanceerd om de veiligheid rond het spoor te verhogen. Het aantal aanrijdingen is afgenomen en het aantal dodelijke ongevallen is gelijk gebleven in 2013. 
In 2013 waren er 36 aanrijdingen op overwegen (2012: 38) en er vielen 14 dodelijke ongevallen te betreuren (2012:14).

‘Laat je niet misleiden’

Cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid laten zien dat de kans op ongevallen met 40% toeneemt bij het gebruik van een telefoon of muziek die via koptelefoons wordt beluisterd vanwege de afleiding die daardoor ontstaat. Onder het motto ‘Laat je niet misleiden’ heeft ProRail in 2013 onder meer voor leerlingen en studenten een campagne gelanceerd om het tij te keren.

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van ProRail surveilleren op diverse locaties in het land om jongeren te waarschuwen voor de gevaren op overwegen. Op de radio is een nieuwe radiospot te horen en via jongerensites wordt een filmpje verspreid. Voor scholen is er een gloednieuw lesprogramma beschikbaar: www.pazzup.nl

Uw browser kan geen audiofragment afspelen.

Aanrijdingen op overwegen

Sta stil bij de overweg

Om mensen bewust te maken van roekeloos gedrag bij overwegen is de campagne ‘Sta stil bij de overweg’ ontwikkeld. Roekeloosheid en ongeduld zijn de belangrijkste oorzaken van ongevallen op overwegen. Na een geslaagde proef zijn de zogeheten ‘dichtligtijden’ bij 12 spoorwegovergangen ingekort. ProRail trekt EUR 1 miljoen uit voor verder onderzoek naar dichtligtijden en naar het gedrag van weggebruikers op overwegen.

600 kilometer hekwerk tegen spoorlopen

ProRail investeert de komende jaren EUR 30 miljoen in 600 kilometer extra hekwerk om te voorkomen dat mensen gemakkelijk in de buurt van het spoor kunnen komen. Zo werken ze ook preventief tegen koperdiefstal en suïcide. De hekwerken beïnvloeden bovendien de punctualiteit in positieve zin. Spoorlopers veroorzaken nu nog ruim een kwart van de vertragingen. De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van ProRail zijn sinds kort voorzien van GPS. Na een melding door een machinist kan de verkeersleiding de dichtstbijzijnde BOA’s direct alarmeren. Eind 2013 stond er in totaal 1.700 kilometer hekwerk. Vanzelfsprekend blijft het spoor goed bereikbaar voor hulpdiensten.

Overwegenbeleid

ProRail blijft het aantal gelijkvloerse kruisingen met het spoor verminderen, onder meer door tunnels aan te leggen. Dit bevordert de doorstroming van het verkeer en de veiligheid. Zo is in 2013 in het stationsgebied van Bilthoven een nieuwe autotunnel gerealiseerd, en de aanleg van een tunnel voor langzaam verkeer van start gegaan. Samen met gemeenten, provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekijkt ProRail ook op andere locaties de mogelijkheden om overwegen weg te halen of te vervangen door een tunnel.

Preventie van suïcide op het spoor

Suïcide op het spoor is buitengewoon ingrijpend. Niet alleen voor nabestaanden, maar ook voor spoormedewerkers en reizigers die ermee in aanraking komen. In 2013 vonden 198 zelfdodingen plaats. Dit is een daling ten opzichte van 2012 (203 zelfdodingen).


 • Aantal suicides met dodelijke
  afloop
  2013

   91.5%

  198
  2012

   93.5%

  203
  2011

   100.0%

  216
  2010

   94.4%

  204
 • Poging suicides met afloop
  zwaar gewond
  2013

   66%

  13
  2012

   89%

  17
  2011

   100%

  19
  2010

   47%

  9

We nemen preventieve maatregelen die het spoor minder goed toegankelijk maken, zoals extra hekwerken en schrikverlichting. 

Suïcidepreventie vergt nauwe samenwerking tussen diverse partijen. We werken samen met vervoerders, wetenschappelijke organisaties, instellingen voor geestelijke gezondheid en hulpdienst 113online, een zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie. Bovendien zijn we partner in het internationale consortium FP7:Restrail voor het tegengaan van suïcides en spoorlopers.

In 2013 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het gebruik van blauw licht op stations en perroneinden. In Japan wordt dit toegepast omdat het een kalmerende effect heeft op geagiteerde en geobsedeerde mensen, zoals mensen die suïcide willen plegen. Naar verwachting krijgt deze studie in 2014 of 2015 een vervolg.

ProRail en NS introduceerden in 2013 de nieuwe cursus ‘Contact met (mogelijk) suïcidale personen’ voor spoormedewerkers. De cursus is mede gebaseerd op de succesvolle aanpak in het Verenigd Koninkrijk waar tientallen succesvolle interventies hebben plaatsgevonden. De training biedt cursisten gespreksvaardigheden en een methode om emotionele eerste hulp te bieden. In het vierde kwartaal van 2013 zijn de eerste 100 medewerkers opgeleid.

Gevaarlijke stoffen

ProRail werkt met Keyrail en de goederenvervoerders aan Informatie Gevaarlijke Stoffen (IGS). Dit is een centraal informatiesysteem waarin doorlopend alle activiteiten op een emplacement worden bijgehouden. Door de koppeling van IGS met de online-registratie Vervoer Gevaarlijke Stoffen en het ProRail Procesleidingsysteem kunnen ook treinbewegingen van en naar een emplacement in de IGS-administratie worden verwerkt. Zo ontstaat een actueel beeld van de spoorbezetting, met gedetailleerde informatie. IGS biedt Keyrail, ProRail en de vervoerders een actueel en gedetailleerd beeld van de operationele bedrijfsvoering.

In geval van een incident beschikken de hulpdiensten vrijwel direct over volledige spoorbezettingsinformatie, inclusief de beladinggegevens van wagons met gevaarlijke stoffen.
IGS kan ook een rol gaan spelen voor Basisnet Spoor, een systeem dat op termijn aan gemeenten en industrie duidelijkheid biedt over het transport van gevaarlijke stoffen. Adequate informatievoorziening is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

De ontwikkeling van IGS raakt tientallen spoorbedrijven en -systemen en zo’n 2.000 operationele medewerkers. Daarom is medio 2013 gestart met intensieve praktijktesten van alle systemen, processen en afspraken.


Vorig artikelVeilig reizen Volgend artikelVeilig werken